سربازان نمونه نیروهای مسلح استان بوشهر تجلیل شدند


به مناسبت دومین روز از هفته دفاع مقدس، از سربازان نمونه و برتر نیروهای مسلح استان بوشهر تجلیل شد·

ایثار و شهادت

سربازان نمونه نیروهای مسلح استان بوشهر تجلیل شدند