۷۰ درصد کلاس‌های مدارس استان بوشهر غیرحضوری تشکیل می‌شود


مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر با بیان اینکه ۶۵ تا ۷۰ درس کلاس مدارس استان بوشهر غیرحضوری است، گفت: ۱۵ درصد دانش آموزان استان بوشهر از امکانات استفاده از فضای مجازی محروم هستند·

جامعه

۷۰ درصد کلاس‌های مدارس استان بوشهر غیرحضوری تشکیل می‌شود