۳۸۸ واحد مسکونی احداثی سپاه استان بوشهر تحویل مددجویان می‌شود


جانشین سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر با اشاره به افتتاح ۴۸۲ پروژه عمرانی و محرومیت‌زدایی در هفته دفاع مقدس گفت: در این راستا ۳۸۸ واحد مسکونی احداثی سپاه استان بوشهر تحویل مددجویان می‌شود·

خبر ویژه

۳۸۸ واحد مسکونی احداثی سپاه استان بوشهر تحویل مددجویان می‌شود