پروژه‌های آبرسانی روستایی استان بوشهر با حضور ویدئوکنفرانسی وزیر نیرو افتتاح شد


همزمان با هفته بیست‌ویکم پویش "#هرهفته_الف_ب_ایران" ۳ پروژه آبرسانی روستایی استان بوشهر با حضور وزیر نیرو از طریق ارتباط تصویری و استاندار بوشهر با سرمایه‌گذاری ۱۴۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال افتتاح شد·

اقتصادی

پروژه‌های آبرسانی روستایی استان بوشهر با حضور ویدئوکنفرانسی وزیر نیرو افتتاح شد