تکمیل پروژه راه‌آهن بوشهر – شیراز نیازمند ۵۰۰۰میلیارد تومان اعتبار است


مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر با بیان اینکه "طول پروژه راه آهن بوشهر به شیراز ۴۳۷ کیلومتر است" گفت: ۱۴۰ کیلومتر این پروژه در استان بوشهر قرار دارد و برای تکمیل آن به ۵ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است·

جامعه

تکمیل پروژه راه‌آهن بوشهر – شیراز نیازمند ۵۰۰۰میلیارد تومان اعتبار است