۷۰۰واحد مسکونی به‌همت سپاه استان بوشهر تحویل مددجویان کمیته امداد می‌شود


مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان بوشهر از ساخت و تکمیل ۷۰۰ واحد مسکونی مددجویان این نهاد توسط سپاه خبر داد و گفت: این ۷۰۰واحد مسکونی در هفته دفاع مقدس به مددجویان تحویل و آرزوی این نیازمندان در تأمین مسکن برآورده می‌شود·

جامعه

۷۰۰واحد مسکونی به‌همت سپاه استان بوشهر تحویل مددجویان کمیته امداد می‌شود