۴۸۱پروژه عمرانی سپاه در نقاط محروم استان بوشهر افتتاح می‌شود


فرمانده سپاه امام صادق(ع) استان بوشهر از افتتاح ۴۸۱ پروژه سپاه در نقاط محروم استان بوشهر در هفته دفاع مقدس خبر داد و گفت: این طرح‌ها با سرمایه‌گذاری بیش از ۵۰۴ میلیارد ریال اجرا شده است·

خبر ویژه

۴۸۱پروژه عمرانی سپاه در نقاط محروم استان بوشهر افتتاح می‌شود