بوشهر| ۲۰۰۰رزمنده جنگ تحمیلی در هفته دفاع مقدس تجلیل می‌شوند


مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان بوشهر با اشاره به تجلیل از ۱۱هزار رزمنده پیشکسوت ۸ سال دفاع مقدس استان بوشهر گفت: بر اساس برنامه‌ریزی در هر شهرستان ۱۰ گانه استان بوشهر در این هفته ۲۰۰۰ رزمنده تجلیل می‌شود·

جامعه

بوشهر| ۲۰۰۰رزمنده جنگ تحمیلی در هفته دفاع مقدس تجلیل می‌شوند