۱۵۰۰ بسته «مهر تحصیلی» بین دانش آموزان نیازمند استان بوشهر توزیع شد


مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان بوشهر از توزیع یک‌هزار و ۵۰۰ بسته مهر تحصیلی به ارزش ۳·۵ میلیارد ریال بین دانش‌آموزان نیازمند استان بوشهر خبر داد·

جامعه

۱۵۰۰ بسته «مهر تحصیلی» بین دانش آموزان نیازمند استان بوشهر توزیع شد