علی باقری: دستیابی سریع به توافق در گرو ارائه تعهدات پایدار همه طرفین است


مذاکره کننده ارشد کشورمان درباره به آخرین تحولات مذاکرات برای رفع تحریم گفت: ایران آمادگی طرفها برای دادن «تعهدات پایدار» را عامل حصول سریع توافق و «پایبندی به تعهدات» را ضامن حفظ و استمرار توافق می‌داند·

سیاسی

علی باقری: دستیابی سریع به توافق در گرو ارائه تعهدات پایدار همه طرفین است