تقاضا و مصرف انرژی بیشتر از تولید است/ تاکید بر مدیریت مصرف در فصل سرد سال


مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با تأکید بر ضرورت مراقبت و پیشگیری از حمله‌های سایبری، اعلام کرد: تقاضا و مصرف انرژی در کشور بیشتر از تولید است و مدیریت مصرف به‌ویژه در فصل سرد سال اهمیت زیادی دارد·

اقتصادی

تقاضا و مصرف انرژی بیشتر از تولید است/ تاکید بر مدیریت مصرف در فصل سرد سال