۳۷ بیمار در بخش‌های کرونایی بستری شد


رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر گفت: در حال حاضر ۳۷ بیمار در بخش‌های کرونایی بیمارستان‌های استان بوشهر بستری هستند·

اخبار استان

۳۷ بیمار در بخش‌های کرونایی بستری شد