صادرات ۱۷۵ میلیون دلاری لوازم‌خانگی تا پایان مردادماه


دبیرکل انجمن تولیدکنندگان لوازم‌خانگی از صادرات ۱۷۵ میلیون دلاری لوازم‌خانگی تا پایان مردادماه امسال خبر داد و گفت:‌ روسیه بازار جدیدی برای فعالان صنعتی کشورمان است که می‌تواند به ارتقای صادراتی شرکت‌ها کمک کند·

اقتصادی

صادرات ۱۷۵ میلیون دلاری لوازم‌خانگی تا پایان مردادماه