وزیر اقتصاد: ادامه برخورد با تخلفات بانک‌ها در موضوع تضامین بانکی


وزیر اقتصاد درباره سخت‌گیری بانک‌ها در پرداخت وام و دریافت وثیقه و تضامین گفت: به بازرسی وزارتخانه ابلاغ شد تا این موضوع را بررسی کنند و اگر تخلفی محرز شد، مدیر شعبه‌ای که رسماً برخلاف ابلاغیه‌های دولت اقدام می‌کند، حق ندارد یک روز هم در این سیستم باقی بماند·

اقتصادی

وزیر اقتصاد: ادامه برخورد با تخلفات بانک‌ها در موضوع تضامین بانکی