مازندران نیمه ۱۴۰۱ میزبان ۸۱ میلیون اقامت گردشگر بود


معاون گردشگری اداره‌کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران گفت: طی ۶ ماهه نخست امسال ۸۱ میلیون شب اقامت در مراکز رسمی گردشگری استان ثبت شد·

فرهنگی

مازندران نیمه ۱۴۰۱ میزبان ۸۱ میلیون اقامت گردشگر بود