اقدام رئیس جمهور در نمایش تصویر سردار سیلمانی در سازمان ملل خواست ملت‌های منطقه بود


کارشناس مسائل بین‌الملل گفت: نقشی که رئیس جمهور در بالا بردن تصویر سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد ایفا کرد، هم خواسته ملت و دولت ایران و هم خواسته همه ملت‌های منطقه بود·

سیاسی

اقدام رئیس جمهور در نمایش تصویر سردار سیلمانی در سازمان ملل خواست ملت‌های منطقه بود