ایران می‌تواند نقش مهمی در تأمین انرژی مورد نیاز ژاپن ایفا کند


وزیر نفت با اعلام آمادگی کامل وزارت نفت برای همکاری با شرکت‌های ژاپنی، گفت: ایران می‌تواند نقش مهمی در تامین انرژی مورد نیاز ژاپن ایفا کند·

اقتصادی

ایران می‌تواند نقش مهمی در تأمین انرژی مورد نیاز ژاپن ایفا کند