گزارش تصویری مراسم جاماندگان اربعین حسینی در عالیشهر


مراسم جاماندگان اربعین حسینی در عالیشهر با حضور موکب داران، هیات های مذهبی، هیات امنای مساجد، به همت ستاد عتبات عالیات این شهر برگزار شد·

گزارش تصویری

گزارش تصویری مراسم جاماندگان اربعین حسینی در عالیشهر