پاسخ سفیر ایران به ادعای سفیر رژیم صهیونیستی در باکو


سفیر جمهوری اسلامی ایران در جمهوری آذربایجان به توئیت سفیر رژیم صهیونیستی در باکو واکنش نشان داد·

سیاسی

پاسخ سفیر ایران به ادعای سفیر رژیم صهیونیستی در باکو