دفاع مقدس تداعی گر اتحاد و انسجام ملت ایران در مقابل زیاده خواهی دشمن بود


فرمانده منطقه دوم نیروی دریایی سپاه گفت: دفاع مقدس یکی از برجسته ترین و درخشان ترین برهه‌های انقلاب و تداعی گر اتحاد و انسجام ملت ایران در مقابل زیاده خواهی‌های دشمن است·

اخبار استان

دفاع مقدس تداعی گر اتحاد و انسجام ملت ایران در مقابل زیاده خواهی دشمن بود