افزایش ۱۹ درصدی صادرات گاز ایران در ۵ ماه نخست امسال


صادرات گاز ایران در ۵ ماه نخست امسال، ۱۹ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته است·

اقتصادی

افزایش ۱۹ درصدی صادرات گاز ایران در ۵ ماه نخست امسال