نیروهای مسلح به قدرت بازدارندگی رسیده است


استاندار بوشهر گفت: امروز با فرماندهی حکیم و فرزانه انقلاب اسلامی، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در مقابل شیطان بزرگ به قدرت بازدارندگی رسیده‌ و فصل نوینی از منطقه مقاومت در غرب آسیا علیه آمریکا و رژیم اشغالگر قدس شکل گرفته است·

اخبار استان

نیروهای مسلح به قدرت بازدارندگی رسیده است