ساخت راه‌آهن بوشهر سه ساله به پایان می‌رسد


استاندار بوشهر از تامین اعتبار خط ریلی بوشهر - شیراز از محل صندوق توسعه ملی خبر داد و گفت: امید می‌رود این پروژه در مدت سه سال اجرا و به نتیجه برسد·

اخبار استان

ساخت راه‌آهن بوشهر سه ساله به پایان می‌رسد