معاون رئیس جمهور: منابع مالی اجرای راه‌آهن بوشهر – شیراز تامین شد


معاون اجرایی رئیس جمهور از تأمین منابع مالی از محل تهاتر نفت برای خط ریلی بوشهر - شیراز خبر داد و گفت: پروژه راه‌آهن بوشهر - شیراز وارد فاز اجرایی جدید و بر اساس برنامه زمان‌بندی به بهره‌برداری می‌رسد·

اخبار استان

معاون رئیس جمهور: منابع مالی اجرای راه‌آهن بوشهر – شیراز تامین شد