طرح‌های توسعه میدان گازی پارس شمالی اجرا می‌شود


مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس از اجرا طرح توسعه میدان گازی پارس شمالی در استان بوشهر خبر داد و گفت: این طرح در زمینه تولید، سرمایه‌گذاری فعال می‌شود و نقش ویژه‌ای در اشتغال‌زایی استان بوشهر دارد·

اخبار استان

طرح‌های توسعه میدان گازی پارس شمالی اجرا می‌شود