نمایشگاه صنایع دستی و غذاهای محلی بخش ارم/هفته دولت


نمایشگاه صنایع دستی و غذاهای بومی و محلی بخش ارم به مناسبت هفته دولت با حضور شورای اداری بخش ارم برگزار شد·

گزارش تصویری

نمایشگاه صنایع دستی و غذاهای محلی بخش ارم/هفته دولت