تصاویر عملیات اجرایی اسکله تفریحی خلیج فارس در بوشهر


در سومین روز از هفته دولت با حضور استاندار و فرماندار بوشهر و جمعی از مسولین عملیات اجرایی اسکله تفریحی بوشهر با اعتبار ۲۰۰ میلیارد تومان توسط بخش خصوصی آغاز شد·

گزارش تصویری

تصاویر عملیات اجرایی اسکله تفریحی خلیج فارس در بوشهر