۴۶۰ کیلوگرم مواد مخدر در بندر سیراف کنگان کشف شد


فرمانده مرزبانی استان بوشهر گفت: با اقدامات هدفمند اطلاعاتی و عملیاتی دریابانان کنگان و پشتیبانی ماموران انتظامی یک محموله ۴۶۰ کیلوگرمی موادمخدر در سیراف بندرکنگان کشف شد·

اخبار استان

۴۶۰ کیلوگرم مواد مخدر در بندر سیراف کنگان کشف شد