زمین‌های راکد در منطقه ویژه اقتصادی بوشهر تعیین تکلیف می‌شود


معاون سازمان منطقه ویژه اقتصادی بوشهر با اشاره به تعیین تکلیف زمین‌های واگذار شده برای ایجاد واحد تولیدی خدماتی در منطقه ویژه بوشهر گفت: بر اساس مهلت تعیین شده این زمین‌ها تعیین تکلیف می‌شود·

اخبار استان

زمین‌های راکد در منطقه ویژه اقتصادی بوشهر تعیین تکلیف می‌شود