مجوز راه‌اندازی ۲۵۰۰ نیروگاه برق خورشیدی در استان بوشهر صادر شد


مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر با اشاره به اقدامات ایجاد نیروگاه‌های خورشیدی خانگی با همکاری کمیته امداد و بهزیستی گفت: در این راستا مجوز راه‌اندازی ۲۵۰۰ نیروگاه برق خورشیدی در استان بوشهر صادر شده است·

اخبار استان

مجوز راه‌اندازی ۲۵۰۰ نیروگاه برق خورشیدی در استان بوشهر صادر شد