اعتبارات مسئولیت‌‌های اجتماعی صنایع نفتی با تدبیر استاندار مردمی بوشهر افزایش یافت


مشاور جوان استاندار بوشهر از افزایش اعتبارات مسئولیت‌‌های اجتماعی صنایع نفتی با تدبیر استاندار مردمی بوشهر خبر داد و گفت: در این راستا 1377 میلیارد تومان برای اجرا طرح‌های مختلف در استان بوشهر تخصیص یافت·

اخبار استان

اعتبارات مسئولیت‌‌های اجتماعی صنایع نفتی با تدبیر استاندار مردمی بوشهر افزایش یافت