استاندار بوشهر:یاوه گویی های دشمن مانع برپایی خیمه های حسینی نشد


استاندار بوشهر گفت: یاوه گوئی های دشمنان بیگانه و عناصر داخلی آنها مانع از برپایی خیمه های حسینی در ماه محرم امسال نشد·

اخبار استان

استاندار بوشهر:یاوه گویی های دشمن مانع برپایی خیمه های حسینی نشد