یارانه نقدی مرداد ساعت ۲۴ امشب واریز و قابل برداشت است


یارانه نقدی کمک معیشتی مرحله ۱۳۸ مربوط به مردادماه ۱۴۰۱ امشب به حساب سرپرستان خانوار مشمول دریافت یارانه واریز و از ساعت ۲۴ روز پنج‌شنبه ۲۰ مردادماه قابل برداشت است·

اقتصادی

یارانه نقدی مرداد ساعت ۲۴ امشب واریز و قابل برداشت است