نخستین دوره فراخوان «سنج و دمام ، نوای سوگ و حماسه» منتشر شد


فراخوان نخستین سوگواره استانی سنج و دمام نوازی؛ با عنوان نوای سوگ و حماسه به مناسبت ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان در این استان منتشر شد·

اخبار استان

نخستین دوره فراخوان «سنج و دمام ، نوای سوگ و حماسه» منتشر شد