مهلت ثبت‌نام زائران اربعین حسینی در “سماح” تمدید شد


مهلت ثبت‌نام از زائران اربعین حسینی(ع) در سامانه "سماح" که تا پیش از این روز ۱۷ مرداد ماه اعلام شده بود، تمدید شد·

مذهبی

مهلت ثبت‌نام زائران اربعین حسینی در “سماح” تمدید شد