تصاویر عزاداری روز عاشورا درچغادک


مراسم عزاداری عصر عاشورا در چغادک با حضور خیل عظیم دلدادگان حسینی به همت حسینه زین العابدین علیه السلام وحسینه امام رضا (ع ) چغادک برگزارشد·

گزارش تصویری

تصاویر عزاداری روز عاشورا درچغادک