رئیسی: روحیه سلحشوری جوانان فلسطینی و یمنی امتداد راه انقلاب اسلامی است

ایران و جهان

رئیسی: روحیه سلحشوری جوانان فلسطینی و یمنی امتداد راه انقلاب اسلامی است