آیین‌نامه قانون «جهش تولید دانش بنیان» به تصویب هیات دولت رسید


سخنگوی دولت از تصویب نخستین آیین‌نامه قانون «جهش تولید دانش بنیان» زودتر از موعد قانونی توسط هیات دولت خبر داد·

سیاسی

آیین‌نامه قانون «جهش تولید دانش بنیان» به تصویب هیات دولت رسید