شمار هموطنان جان‌‌باخته در سیلاب به ۹۰ تن رسید


رئیس جمعیت هلال احمر گفت: شمار هموطنان جان‌باخته در سیلاب‌های اخیر براساس آخرین آمار به ۹۰ تن رسید·

حوادث

شمار هموطنان جان‌‌باخته در سیلاب به ۹۰ تن رسید