سود سهام عدالت ۲ برابر شد


دستیار رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار از افزایش ۱۰۰ درصدی سود نقدی امسال سهام عدالت خبر داد·

اقتصادی

سود سهام عدالت ۲ برابر شد