بازارهای جدید داخلی و خارجی برای عرضه خرما استان بوشهر ایجاد می‌شود


عضو مجمع نمایندگان استان بوشهر در مجلس با اشاره به راه‌اندازی میز ملی خرما در استان گفت: برای صادرات خرما استان بوشهر مقصد و بازارهای جدید داخلی و خارجی ایجاد می‌شود و بازارهای قبلی افزایش می‌یابد

اخبار استان

بازارهای جدید داخلی و خارجی برای عرضه خرما استان بوشهر ایجاد می‌شود