اولین مورد ابتلا به بیماری تب کریمه کنگو در استان بوشهر شناسایی شد

اخبار استان

اولین مورد ابتلا به بیماری تب کریمه کنگو در استان بوشهر شناسایی شد