توسعه روابط تهران و قطر به نفع دو ملت و ملت‌های منطقه است


تهران از توسعه سطح روابط با دوحه در بخش‌های مختلف استقبال می‌کند و برداشتن گام‌های بلند در راستای ارتقای هر چه بیشتر روابط دو کشور را به نفع دو ملت و ملت‌های منطقه می‌داند·

سیاسی

توسعه روابط تهران و قطر به نفع دو ملت و ملت‌های منطقه است