رییسی: دولت کنترل آسیب‌های اجتماعی را در دستور کار دارد


رییس‌جمهوری خدمت در مجتمع خیریه کهریزک را جلوه زیبای مشارکت‌های مردمی دانست و گفت: دولت همزمان ساماندهی وضع اقتصادی و کنترل آسیب‌های اجتماعی را در دستور کار دارد·

سیاسی

رییسی: دولت کنترل آسیب‌های اجتماعی را در دستور کار دارد