رئیسی: راهبرد دشمن ایجاد یأس و ناامیدی بین مردم است


رئیس‌جمهور با بیان اینکه دشمنان راهبرد مأیوس‌کردن مردم را در پیش گرفته‌اند، گفت: آنان از اینکه فضای امیدواری در کشور ایجاد شده است ناراحت و عصبانی هستند لذا همه باید مقابل این‌گونه هجمه‌ها هوشیار باشند·

ایران و جهان

رئیسی: راهبرد دشمن ایجاد یأس و ناامیدی بین مردم است