معاون وزیر فرهنگ: کارکرد رسانه‌ای خبرنگاران نیازمند مهارت افزایی است


معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: خبرنگاران به عنوان جامعه رسانه نیاز دارند با افزایش روزافزون مهارت‌های خود کارکرد رسانه‌ای را غنا بخشیده و در مسیر اطلاع رسانی هدفمند بخوبی به ایفای رسالت بپردازند·

اخبار استان

معاون وزیر فرهنگ: کارکرد رسانه‌ای خبرنگاران نیازمند مهارت افزایی است