صنایع تبدیلی و پایین دستی انرژی در استان بوشهر توسعه یابد


نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر گفت: صنایع تبدیلی و پایین دستی انرژی در استان بوشهر توسعه یابد·

اخبار استان

صنایع تبدیلی و پایین دستی انرژی در استان بوشهر توسعه یابد