واکنش رهبر انقلاب پس از خواندن وصیت‌نامه

ایران و جهان

واکنش رهبر انقلاب پس از خواندن وصیت‌نامه