کشف بنای قاجاری در مال‌خلیفه گناوه/ خاکبرداری بنا را نمایان کرد

خبر چغادک

کشف بنای قاجاری در مال‌خلیفه گناوه/ خاکبرداری بنا را نمایان کرد