عکس/ نظم افسران ارتشی در دیدار رهبر انقلاب

اخبار استان

عکس/ نظم افسران ارتشی در دیدار رهبر انقلاب